E-Marketplace : Jual Produk Anda Secara Online (Level 101: Permulaan) : Online 01 (5-6 Ogos 2021)

05 Aug 2021 08:00:AM - 06 Aug 2021 06:00:PM
Google Meet

Belajar cara menambah saluran pemasaran bisnes anda melalui platform e-marketplace seperti Shopee & Lazada bagi meningkatkan pendapatan


PESERTA DAPAT MEMPELAJARI

  • Bagaimana teknologi e-marketplace berfungsi

  • Cara menyenaraikan produk di e-marketplace

  • Teknik memasarkan produk di e-marketplace dengan berkesan


YURAN LATIHAN
RM50


TERMA DAN SYARAT

  • Program adalah terhad kepada 50 orang sahaja
  • Pendaftaran dan pembayaran program hanya boleh dibuat melalui portal INSKEN
  • Bayaran pendaftaran (RM50) tidak akan dikembalikan sekiranya peserta gagal untuk menghadiri program
  • Sebarang penukaran program melalui bayaran yang telah dibuat untuk program lain adalah tidak dibenarkan
  • INSKEN tidak akan menanggung sebarang perbelanjaan, melainkan yang telah dinyatakan seperti di atas
  • Kami boleh menggunakan Maklumat Peribadi yang diberikan untuk menghantar kepada anda maklumat tentang program, surat berita, borang tinjauan, soal selidik pelanggan atau apa-apa maklumat yang dirasakan berkenaan dengan anda, oleh INSKEN atau pihak ketiga yang diberi kuasa oleh INSKEN, melalui WhatsApp, SMS, pos atau e-mel melainkan anda telah menyatakan bahawa anda tidak mahu menerima bahan sedemikian

Registration

The registration for this event has been closed.
Location

Venue : Google Meet