Tembusi Market Orang Muda Melalui Aplikasi TikTok - Online 01 (25-26 November 2020)

25 Nov 2020 08:30:AM - 26 Nov 2020 06:00:PM
Google Meet

TikTok mencatat 4 juta pengguna di Malaysia pada tahun 2018, di mana majoritinya adalah orang muda. Sekiranya anda memiliki bisnes, TikTok boleh menjadi saluran terbaik untuk pemasaran jenama & produk anda.


PESERTA DAPAT MEMPELAJARI

  • Cara membuka akaun bisnes TikTok

  • Cara merangka kempen pemasaran

  • Teknik pengiklanan yang efektif

  • Reporting & Performance Tracking


YURAN LATIHAN
RM50


TERMA DAN SYARAT

  • Program adalah terhad kepada 50 orang sahaja di setiap lokasi
  • Pendaftaran dan pembayaran program hanya boleh dibuat melalui portal INSKEN
  • Bayaran pendaftaran (RM50) tidak akan dikembalikan sekiranya peserta gagal untuk menghadiri program
  • Sebarang penukaran program melalui bayaran yang telah dibuat untuk program lain adalah tidak dibenarkan
  • INSKEN tidak akan menanggung sebarang perbelanjaan, melainkan yang telah dinyatakan seperti di atas
  • Kami boleh menggunakan Maklumat Peribadi yang diberikan untuk menghantar kepada anda maklumat tentang program, surat berita, borang tinjauan, soal selidik pelanggan atau apa-apa maklumat yang dirasakan berkenaan dengan anda, oleh INSKEN atau pihak ketiga yang diberi kuasa oleh INSKEN, melalui WhatsApp, SMS, pos atau e-mel melainkan anda telah menyatakan bahawa anda tidak mahu menerima bahan sedemikian

Registration

The registration for this event has been closed.
Location

Venue : Google Meet