Gandakan Jualan Melalui Agen, Stokis dan Dropship : Online 02 (25-26 November 2020)

25 Nov 2020 08:30:AM - 26 May 2021 05:30:PM
Google Meet

Bagi meneruskan kelangsungan perniagaan atau produk, sistem saluran pengedaran atau agihan adalah salah satu strategi yang efektif dan tepat bagi mencapai matlamat dan objektif perniagaan.

Saluran pengedaran atau agihan adalah perkhidmatan melalui pengeluar kepada pengantara. Pengantara biasanya individu atau kumpulan yang menjual dan mempromosikan produk anda. Mereka antara adalah agen, stokis dan dropship.


PESERTA DAPAT MEMPELAJARI:

 • Teknik menghasilkan sistem stokis, dropship dan ejen
 • Teknik pengiraan harga dan kos produk yang relevan mengikut industri
 • Teknik menghasilkan bahan promosi dan aktiviti pemasaran secara harian untuk bisnes dan ejen

MASA
Hari Pertama  : 8.00 pagi sehingga 5.30 petang
Hari Kedua     : 8.00 pagi sehingga 5.30 petang


YURAN LATIHAN
RM50


TERMA DAN SYARAT

 • Program adalah terhad kepada 50 orang sahaja
 • Pendaftaran dan pembayaran program hanya boleh dibuat melalui portal INSKEN
 • Pendaftaran tanpa bayaran tidak akan dikira
 • Walk-in tidak akan dilayan
 • Bayaran pendaftaran (RM50) tidak akan dikembalikan sekiranya peserta gagal untuk menghadiri program
 • Sebarang penukaran program melalui bayaran yang telah dibuat untuk program lain adalah tidak dibenarkan
 • INSKEN berhak menukar sebarang maklumat program tanpa perlu memaklumkan kepada individu yang sudah atau yang belum berdaftar terlebih dahulu
 • INSKEN tidak akan menanggung sebarang perbelanjaan, melainkan yang telah dinyatakan seperti di atas
 • Kami boleh menggunakan Maklumat Peribadi yang diberikan untuk menghantar kepada anda maklumat tentang program, surat berita, borang tinjauan, soal selidik pelanggan atau apa-apa maklumat yang dirasakan berkenaan dengan anda, oleh INSKEN atau pihak ketiga yang diberi kuasa oleh INSKEN, melalui WhatsApp, SMS, pos atau e-mel melainkan anda telah menyatakan bahawa anda tidak mahu menerima bahan sedemikian

Registration

The registration for this event has been closed.
Location

Venue : Google Meet