Rancangan Perniagaan (Business Plan) : Level 101 | Permulaan : Online 03 (11-12 Ogos 2021)

11 Aug 2021 08:00:AM - 12 Aug 2021 06:00:PM
Google Meet
Adakah anda ingin menyakinkan pelabur mengenai potensi bisnes anda? Apakah yang perlu anda kongsi dengan pelabur untuk membina keyakinan mereka? Strategic Business Plan ialah satu pelan perniagaan yang dibangunkan oleh usahawan untuk menyakinkan pihak ketiga sama ada bakal rakan kongsi, pelabur atau institusi pembiayaan. Ia mengandungi pelan tindakan yang spesifik dan strategi yang realistik. Strategic Business Plan juga menggariskan milestones dan mengenalpasti aktiviti-aktiviti yang dilakukan bagi mencapai unjuran sasaran tersebut.

YURAN LATIHAN
RM50

PESERTA DAPAT MEMPELAJARI:

  • Cara menyediakan rancangan perniagaan yang kebih sistematik dan efektif

  • Cara menilai projek/idea perniagaan dengan lebih terperinci, terancang dan berpotensi untuk dilaksanakan

  • Cara merancang pengurusan pentadbiran, pemasaran, operasi dan kewangan perniagaan.


TERMA DAN SYARAT

  • Program adalah terhad kepada 50 orang sahaja

  • Pendaftaran dan pembayaran program hanya boleh dibuat melalui portal INSKEN

  • Bayaran pendaftaran (RM50) tidak akan dikembalikan sekiranya peserta gagal untuk menghadiri program

  • Sebarang penukaran program melalui bayaran yang telah dibuat untuk program lain adalah tidak dibenarkan

  • INSKEN tidak akan menanggung sebarang perbelanjaan, melainkan yang telah dinyatakan seperti di atas

  • Kami boleh menggunakan Maklumat Peribadi yang diberikan untuk menghantar kepada anda maklumat tentang program, surat berita, borang tinjauan, soal selidik pelanggan atau apa-apa maklumat yang dirasakan berkenaan dengan anda, oleh INSKEN atau pihak ketiga yang diberi kuasa oleh INSKEN, melalui WhatsApp, SMS, pos atau e-mel melainkan anda telah menyatakan bahawa anda tidak mahu menerima bahan sedemikian

Registration

The registration for this event has been closed.
Location

Venue : Google Meet