Digital Poster for Online Sales and Marketing - Online 02 (03-04 Disember 2020)

03 Dec 2020 08:30:AM - 04 Dec 2020 06:00:PM
Google Meet

Tingkatkan keupayaan pemasaran dan kredibiliti bisnes anda melalui penghasilan poster digital yang menarik. Pelajari teknik fotografi dan asas graphic design untuk hasilkan poster digital yang profesional dan memukau dengan hanya menggunakan smartphone.


PESERTA DAPAT MEMPELAJARI:

  • Cara menghasilkan poster digital untuk pelbagai kegunaan

  • Konsep, prinsip & etika dalam proses mereka grafik/poster

  • Teknik meningkatkan kredibiliti bisnes melalui poster


YURAN LATIHAN
RM50


TERMA DAN SYARAT

  • Program adalah terhad kepada 50 orang sahaja di setiap lokasi
  • Pendaftaran dan pembayaran program hanya boleh dibuat melalui portal INSKEN
  • Bayaran pendaftaran (RM50) tidak akan dikembalikan sekiranya peserta gagal untuk menghadiri program
  • Sebarang penukaran program melalui bayaran yang telah dibuat untuk program lain adalah tidak dibenarkan
  • INSKEN tidak akan menanggung sebarang perbelanjaan, melainkan yang telah dinyatakan seperti di atas
  • Kami boleh menggunakan Maklumat Peribadi yang diberikan untuk menghantar kepada anda maklumat tentang program, surat berita, borang tinjauan, soal selidik pelanggan atau apa-apa maklumat yang dirasakan berkenaan dengan anda, oleh INSKEN atau pihak ketiga yang diberi kuasa oleh INSKEN, melalui WhatsApp, SMS, pos atau e-mel melainkan anda telah menyatakan bahawa anda tidak mahu menerima bahan sedemikian

Registration

The registration for this event has been closed.
Location

Venue : Google Meet