Online Sales For Beginners - Online 01 (07-08 Disember 2020)

07 Dec 2020 08:30:AM - 08 Dec 2020 06:00:PM
Google Meet

Kursus ini memberi pendedahan kepada peniaga untuk menggunakan channel-channel online agar mereka boleh menjana pendapatan menggunakan komputer atau smartphone khususnya sepanjang perintah kawalan pergerakkan (PKP) COVID-19.


PESERTA AKAN MEMPELAJARI:

  • Asas rukun-rukun pemasaran
  • Cara menggunakan channel online sedia ada dan marketing tools yang berkaitan
  • Bagaimana untuk merangka gerak kerja pemasaran digital

YURAN LATIHAN
RM50


TERMA DAN SYARAT

  • Program adalah terhad kepada 50 orang sahaja
  • Pendaftaran dan pembayaran program hanya boleh dibuat melalui portal INSKEN
  • Bayaran pendaftaran (RM50) tidak akan dikembalikan sekiranya peserta gagal untuk menghadiri program
  • Sebarang penukaran program melalui bayaran yang telah dibuat untuk program lain adalah tidak dibenarkan
  • INSKEN tidak akan menanggung sebarang perbelanjaan, melainkan yang telah dinyatakan seperti di atas
  • Kami boleh menggunakan Maklumat Peribadi yang diberikan untuk menghantar kepada anda maklumat tentang program, surat berita, borang tinjauan, soal selidik pelanggan atau apa-apa maklumat yang dirasakan berkenaan dengan anda, oleh INSKEN atau pihak ketiga yang diberi kuasa oleh INSKEN, melalui WhatsApp, SMS, pos atau e-mel melainkan anda telah menyatakan bahawa anda tidak mahu menerima bahan sedemikian

Registration

The registration for this event has been closed.
Location

Venue : Google Meet