Masterclass 2020 - Lazada : Online 06 (09 Disember 2020)

09 Dec 2020, 02:00:AM - 04:00:PM
Google Meet

Jom dapatkan tips-tips dan ilmu “rahsia” yang harus dipelajari untuk membantu dan memudahkan perjalanan perniagaan anda di Lazada. Bukan hanya terhenti pada tips dan rahsia, Lazada Malaysia akan turut berkongsi kesilapan yang perlu di elakkan bagi memastikan anda dapat menggunakan platform Lazada semaksima mungkin untuk mengaut keuntungan.

  • Ketahui persona dan trend berbelanja melalui online shopping
  • Strategi menentukan harga yang betul untuk memaksimakan keuntungan

MASA
2:00pm - 4:00pm : Masterclass Session


YURAN LATIHAN
RM20


TERMA DAN SYARAT

  • Program adalah terhad kepada 50 orang sahaja
  • Pendaftaran dan pembayaran program hanya boleh dibuat melalui portal INSKEN
  • Pendaftaran tanpa bayaran tidak akan dikira
  • Bayaran pendaftaran (RM20) tidak akan dikembalikan sekiranya peserta gagal untuk menghadiri program
  • Sebarang penukaran program melalui bayaran yang telah dibuat untuk program lain adalah tidak dibenarkan
  • INSKEN berhak menukar sebarang maklumat program tanpa perlu memaklumkan kepada individu yang sudah atau yang belum berdaftar terlebih dahulu
  • INSKEN tidak akan menangung sebarang perbelanjaan, melainkan yang telah dinyatakan seperti di atas
  • Kami boleh menggunakan Maklumat Peribadi yang diberikan untuk menghantar kepada anda maklumat tentang program, surat berita, borang tinjauan, soal selidik pelanggan atau apa-apa maklumat yang dirasakan berkenaan dengan anda, oleh INSKEN atau pihak ketiga yang diberi kuasa oleh INSKEN, melalui WhatsApp, SMS, pos atau e-mel melainkan anda telah menyatakan bahawa anda tidak mahu menerima bahan sedemikian

Registration

The registration for this event has been closed.
Location

Venue : Google Meet