Menghasilkan Video Pemasaran Media Sosial Dengan Smartphone - Online 10 (09-10 Disember 2020)

09 Dec 2020 08:30:AM - 10 Dec 2020 06:00:PM
Google Meet

Pelajari teknik menghasilkan video pemasaran bertaraf profesional untuk media sosial dengan hanya menggunakan telefon pintar. Hasilkan sendiri video pemasaran tanpa perlu menggunakan khidmat juruvideo.


PESERTA DAPAT MEMPELAJARI

  • Cara mengurangkan kos untuk menghasilkan video pemasaran

  • Cara menghasilkan video dengan tempoh yang singkat

  • Teknik menarik minat pelanggan menggunakan video yang professional


YURAN LATIHAN
RM50


TERMA DAN SYARAT

  • Program adalah terhad kepada 50 orang sahaja
  • Pendaftaran dan pembayaran program hanya boleh dibuat melalui portal INSKEN
  • Bayaran pendaftaran (RM50) tidak akan dikembalikan sekiranya peserta gagal untuk menghadiri program
  • Sebarang penukaran program melalui bayaran yang telah dibuat untuk program lain adalah tidak dibenarkan
  • INSKEN tidak akan menanggung sebarang perbelanjaan, melainkan yang telah dinyatakan seperti di atas
  • Kami boleh menggunakan Maklumat Peribadi yang diberikan untuk menghantar kepada anda maklumat tentang program, surat berita, borang tinjauan, soal selidik pelanggan atau apa-apa maklumat yang dirasakan berkenaan dengan anda, oleh INSKEN atau pihak ketiga yang diberi kuasa oleh INSKEN, melalui WhatsApp, SMS, pos atau e-mel melainkan anda telah menyatakan bahawa anda tidak mahu menerima bahan sedemikian

Registration

The registration for this event has been closed.
Location

Venue : Google Meet